Aanmelden

Moet ik me ver van tevoren aanmelden bij TexelEnergie?
In veel gevallen hanteren leveranciers een maand opzegtermijn. Daarnaast geldt voor u als consument een wettelijke bedenktijd van acht werkdagen. Daarin kunt u zich bedenken en kosteloos afzien van een eventuele overstap. Een nieuwe leverancier mag in die periode nog niets voor u regelen, tenzij u daartoe een duidelijke opdracht geeft. Het is dus belangrijk dat u zich tijdig aanmeldt bij TexelEnergie. Het liefst minimaal zes weken van tevoren.

Wat heb ik nodig om mij aan te melden?
Om de overstap naar TexelEnergie soepel te laten verlopen, hebben wij de einddatum van uw lopende contract nodig en de meterstanden. De doorgegeven einddatum is de ingangsdatum van uw contract bij TexelEnergie. Bedenk dat veel leveranciers een maandopzegtermijn hanteren! Daarbij komt nog de wettelijke bedenktijd van acht dagen die u als consument heeft. Daarin kunt u kosteloos afzien van de overstap. Meld u dus tijdig bij ons aan.

Ongeveer een week voor de geplande overstapdatum vragen wij u om de meterstanden door te geven. Die gelden bij TexelEnergie als beginstand en bij uw oude leverancier als eindstand. Op die manier is er geen overlapping en geen hiaat, maar loopt de energielevering keurig door.

Zegt TexelEnergie mijn huidige contract op bij een overstap?
In principe wel bij een variabel contract. 

We adviseren  u om zelf de einddatum van uw leveringscontract te achterhalen en dit bij uw aanmelding bij TexelEnergie aan te geven. Aansluitend op de einddatum starten wij dan met de levering.

Hanteert TexelEnergie opzegboetes wegens contractbreuk?Wettelijk is het leveranciers toegestaan om een opzegvergoeding in rekening te brengen als u voortijdig een contract verbreekt. Dan pleegt u immers contractbreuk en kan dat financiële schade berokkenen aan de leverancier. De bedragen die hiervoor gerekend mogen worden, zijn wettelijk vastgesteld.
 
Resterende looptijd van het contract Maximaal boetebedrag per product
< 1 jaar € 25
< 1,5 jaar €50
1,5 – 2 jaar €75
2 – 2,5 jaar €100
> 2,5 jaar €125


Neemt TexelEnergie opzegboetes over?
  
 Nee, wij nemen geen boetes over die door andere leveranciers zijn opgelegd wegens een voortijdige opzegging.     

Kunnen er twee leveranciers tegelijk leveren?
Nee. Netbeheerder Liander accepteert slechts één leverancier tegelijk. Wel kan het zo zijn dat de gasleverancier een andere is dan de elektriciteitsleverancier.

Tot wanneer kan ik mijn contract kosteloos annuleren?
U heeft na aanmelding een wettelijke bedenktijd van acht werkdagen. In die periode kunt u het nieuwe contract kosteloos annuleren. Daarna is het rechtsgeldig en gaan wij aan de slag om de levering op uw adres in orde te maken. Indien u een contract voor bepaalde tijd voortijdig opzegt, dan betaalt u 15 procent van het verbruik in de resterende contractperiode.

Betaal ik dubbel bij een overstap?
Beslist niet! De begindatum van uw contract bij TexelEnergie is gelijk aan de einddatum van levering door uw oude leverancier. Ook de meterstanden zijn gelijk: de beginstand bij TexelEnergie is gelijk aan de meterstand waarop uw vorige leverancier de leveranties heeft beëindigd.
 Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.