Bestuursnieuws

Terugblik op ALV 28 september 2020

1m

Op maandag 28 september heeft de ALV plaats gevonden.
Deze vergadering kon zowel persoonlijk als online bijgewoond worden door leden van TexelEnergie.
Inmiddels hebben wij de notulen van de avond opgesteld.

De belangrijkste punten en conclusies

  • De marketingcampagne heeft effect; er zit groei in het klantenbestand.
    Dit geldt ook landelijk voor de andere coöperaties aangesloten bij
    OM | nieuwe energie.
  • Oproep aan alle leden om ook actief klant te worden.
  • TexelEnergie deelt mee graag nieuwe initiatieven te willen ontwikkelen op het eiland. Besloten is gesprekken rond het opstarten van een Texels Energie kennisloket voort te zetten. Hiermee wordt de aanwezige kennis gebundeld en gekoppeld aan de co√∂peratie om particulieren en bedrijven te kunnen informeren over ontwikkelingen.

> Bekijk de notulen