Bestuursnieuws

Terugblik op ALV 13 mei 2019

1m

Op maandag 13 mei stond de ALV op de planning. Een nuttige avond waarbij diverse onderwerpen aan bod kwamen. Inmiddels hebben wij de notulen van de avond opgesteld.

De belangrijkste punten en conclusies

  • De RvC heeft zich de afgelopen twee jaar met succes ingezet om lastige kwesties in goed overleg op te lossen. 
  • De RvC heeft begin 2019 de jarenlange intensieve besprekingen met banken, belastingdienst, subsidieverstrekkers en andere partners met goed gevolg afgerond. Inmiddels heeft TexelEnergie weer een bescheiden positief eigen vermogen. 
  • Er is voortvarend gestart met marketing om TexelEnergie weer goed te profileren en klanten te werven. 
  • Oproep aan alle leden om actief klanten te werven. 
  • TexelEnergie vindt het belangrijk om de allergroenste te zijn. 

Bekijk de notulen (opent in een nieuwe tab)”>> Bekijk de notulen