Groene Energie

Salderingsregeling blijft bestaan

1m

De salderingsregeling zorgt ervoor dat de zelfopgewekte stroom die je op dat moment niet nodig hebt, geleverd wordt aan bijvoorbeeld TexelEnergie. Op momenten dat je niet produceert maar wel stroom nodig hebt, wordt dit geleverd door TexelEnergie zonder de opslagen voor energiebelasting.

En omdat een groot deel van de energierekening uit belasting bestaat, subsidieert het Rijk die onbelaste energieleveranties van bijvoorbeeld TexelEnergie dus. Die salderingsregeling moest volgens het regeerakkoord veranderd worden in een minder aantrekkelijke regeling om oversubsidiëring te voorkomen en een flinke bezuiniging door te voeren. Dat is niet gelukt.

De aantrekkelijke salderingsregeling blijft tot 2023 en wordt daarna tot 2031 afgebouwd. Zo blijft het nog even mogelijk je investering in zonne-energie in zo’n zeven jaar terug te verdienen, waarna de baten vanzelf volgen.