Draai aan de knoppen

< 1m

Met ons nieuwe initiatief ‘Draai aan de knoppen’ onderzoeken wij de mening van inwoners en bezoekers van Texel, over het plan om (meer) duurzame energie op te wekken op Texel. Bij voldoende draagvlak gaan wij, TexelEnergie, ons daarvoor inzetten.

Hoeveel van het huidige elektriciteitsverbruik op Texel ziet u graag op Texel opgewekt? Hoeveel procent daarvan met wind? En hoeveel windturbines zijn daar voor nodig? 

Kom erachter en deel uw mening (anoniem) via onze site www.draaiaandeknoppen.nl!