Landelijk nieuws

TexelEnergie voor de vijfde keer op rij groenste leverancier in de markt

2m

De meer dan 40 lokale energiecoöperaties binnen het om | nieuwe energie collectief zijn opnieuw uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. De energie die zij gezamenlijk opwekken in de eigen regio van hun klanten, krijgt het rapportcijfer 10 van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. Iedereen in Nederland kan daarmee profiteren van de groenste energie, opgewekt in zijn of haar eigen buurt. Non-profit energie wint het daarmee van de grote commerciële partijen.

“Door het écht anders te doen, veranderen we de energiemarkt van onderop”

Directeur van om | nieuwe energie, André Dippell: “5 jaar op rij een rapportcijfer 10 krijgen, is een prachtige bekroning van het harde werk dat onze lokale energie coöperaties verrichten. Gezamenlijk vormen we een tegengeluid in Nederland: De regie over energie geven we terug aan de burgers. Wanneer je samen met jouw buurt bepaalt in welke soort energie je waar investeert, creëer je draagvlak onder de bewoners. Zeker wanneer zij daarvan ook nog eens mee profiteren. Wij zijn als non-profit organisatie gericht op het betaalbaar maken van duurzame energie voor iedereen. Onze winst wordt daarom gebruikt voor nieuwe projecten én het verlagen van onze energietarieven. Dat betekent dat hoe meer mensen met ons meedoen, hoe meer winst we kunnen teruggeven aan onze klanten. Daarmee zijn we een partij die het écht anders doet dan de rest.”

Commerciële leveranciers blijven slecht scoren

Het onderzoek vergeleek alle bekende energieleveranciers in Nederland. In totaal werd van 44 leveranciers onderzocht hoe duurzaam zij zijn op het gebied van investering, inkoop en levering van energie. Grote namen als Nuon, Essent en NLE scoren nog steeds erg mager en dragen gering bij aan de verduurzaming van Nederland. Dat juist bij dit soort partijen het gros van de klanten is te vinden, zorgt voor een stagnering van duurzaam Nederland. Daarom is decentrale opwek zo belangrijk volgens Marjan Minnesma, directeur van Urgenda: “Zonder de decentrale opwekking van schone energie door burgers en bedrijven haalt Nederland zijn klimaatdoelstellingen niet. Steeds meer mensen willen zien waar hun energie vandaan komt en willen transparantie van de partij die ze dat aanbiedt.”

Het onderzoek leidt tot de volgende ranking voor de consumentenmarkt.

Het onderzoek leidt tot de volgende ranking voor de consumentenmarkt.