Texelse zonneweide

(Persbericht 10-12-2014)

Groen licht voor zonneweide TexelEnergie!


Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en energiecoöperatie TexelEnergie gaan met elkaar werken aan duurzame energie. Gemeente Texel maakte vrijdag jl. bekend dat TexelEnergie een vergunning krijgt  voor het plaatsen van een zonneweide bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Everstekoog aan de Pontweg in De Koog. Er wordt een huurovereenkomst gesloten met eigenaar het Hoogheemraadschap.  Bijzonder is dat er niet alleen zonnepanelen worden geplaatst op de grond, maar ook drijvend op vlotten in de waterzuiveringsinstallatie. Hierdoor wordt optimaal  gebruik gemaakt van de ruimte. In het kassengebied in het Westland wordt dit al op kleine schaal toegepast.

In de zomer van vorig jaar kreeg TexelEnergie toezegging  van het Waddenfonds voor medefinanciering van het plan om een zonneweide aan te leggen op een locatie nabij het vliegveld. Weerstand bij de Provincie verhinderde dit plan, waarna projectleider Gijs Berger uit Den Burg samen met de gemeente en in nauw overleg met de Provincie een uitgebreid onderzoek heeft uitgevoerd naar alternatieve locaties. Ook duurzaamheidsorganisatie Urgenda was betrokken bij het project. Zo heeft Urgenda onder meer succesvol bemiddeld bij de aanvraag van subsidies.
 
Everstekoog toplocatie
Bij de beoordeling van geschikte locaties worden diverse criteria gehanteerd, blijkt uit het rapport van Berger. Zo mag de plek niet liggen in een kwetsbaar landschappelijk gebied en het areaal aan agrarische grond mag niet minder worden. Daarnaast is het positief als er sprake is van restruimte (braakliggend of niet gebruikt gebied) en als multifunctioneel ruimtegebruik van toepassing is. De locatie Everstekoog scoort op al deze punten positief. De Gemeente Texel heeft via een korte procedure voor een vlotte afhandeling van de vergunning gezorgd.
 
Ruim vijf boten vol
Volgens het plan komen er ca. 3000 zonnepanelen op een frame op het grasveld naast de bezinkbassins, en nog eens ruim 800 panelen op drijvende constructies in de grote bezinkbak van de zuiveringsinstallatie. De oppervlakte aan zonnepanelen is vergelijkbaar met 5,5 keer de Dokter Wagemaker boot van TESO. Bij de zonnepanelen worden  één of twee kleine trafostations geplaatst. Het vermogen dat hiermee wordt opgewekt is voldoende om een dorp als De Waal van stroom te voorzien. De stroom komt beschikbaar voor Texelaars die willen participeren in het zonneweideproject.
 
Lokale samenwerking
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier reageert enthousiast op de vergunningverlening: ‘Wij werken intensief mee om op het terrein van RWZI Everstekoog zonnepanelen te laten plaatsen. HHNK is een voorstander van vermindering van CO2 uitstoot, schone energie, innovatie en duurzaamheid. We dragen op deze manier bij aan een lokaal samenwerkingsverband voor het verduurzamen van de gemeente Texel.’
 
Op verzoek van de leden
Interim directeur  Job Stierman van TexelEnergie is blij met het positieve nieuws: ‘Hiermee krijgen onze leden die thuis geen mogelijkheden hebben de kans om toch zonne-energie op te wekken. Op de ledenvergadering bleek dat hier vraag naar is. Zo komen we weer een stapje dichter bij de Texelse ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn.  We zijn het hoogheemraadschap heel dankbaar voor deze samenwerking. We kunnen ons voorstellen dat er van dit bijzondere idee wellicht een precedentwerking uitgaat, waar elders in het land ook voordeel mee kan worden behaald.’

Foto: Johan Moerings VDH Solar BV
 
Het zonneweideproject is enige tijd geleden opgezet als afstudeerproject van een student.
Stichting Urgenda was betrokken bij het aanvragen van de subsidie, en blijft nauw betrokken bij het realiseringsproject.
 
Het Waddenfonds is een Gemeenschappelijke Regeling van de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Het fonds is door het ministerie van VROM opgericht om geld uit te trekken voor  extra investeringen op duurzaam gebied in de Waddenzee en het waddengebied.


Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.