Waterkracht

Bij waterkrachtenergie wordt de kracht van stromend en vallend water benut voor het opwekken van energie. Met behulp van een waterturbine wordt het water in beweging gebracht. De as van de turbine is verbonden met een generator waarmee energie wordt opgewekt.

In Nederland zijn diverse waterkrachtcentrales die energie leveren. De hoeveelheid energie is afhankelijk van hoeveel water de centrale passeert, en hoe groot het hoogteverschil is. 

Getijdenenergie
Een andere manier om waterkracht om te zetten in energie, is getijdenenergie. Dit is de energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Ook hier vindt de energieopwekking plaats via turbines die zijn gekoppeld aan generatoren.
 
Tocardo getijdenturbine
In mei 2013 is de Tocardo T100 turbine uitgebreid getest op zee. De turbine is aan een schip gemonteerd en al varend is de turbine aangedreven. Dit gebeurde in het Marsdiep in de Waddenzee, ter hoogte van Oudeschild op Texel. Dit gebied staat bekend om zijn sterke getijstroom.
 
De T100 heeft de testen uitstekend doorstaan. De turbinespecificaties zijn bevestigd, het remmechanisme is succesvol getest en de Tocardo heeft een volle getijdenperiode op locatie als getijdenturbine gedraaid.
De testen hebben aangetoond dat  de T100 geschikt is om in de Waddenzee bij Texel als getijde turbine te draaien.
 
TexelEnergie volgt de ontwikkelingen van getijdenenergie op de voet.

Deel dit op: