Warmte opslag

 TESSEL -Thermal Energy Seasonal Storage Energy neutral Living
 
Duurzame en goedkope energie zijn op wereldschaal voldoende beschikbaar. De kunst is om deze energie in de juiste vorm, op de goede plaats en op het juiste tijdstip beschikbaar te krijgen. Op woningniveau komen steeds meer technieken die de benodigde energie duurzaam produceren. Maar deze energie, bijvoorbeeld zonne-energie, is vaak beschikbaar op momenten dat de energie niet direct kan worden gebruikt.

Nieuw: ontwikkeling compacte warmteopslag batterij TESSEL
 
Met partijen uit de gehele keten wordt gewerkt om met een slim opslag systeem de verschillen in vraag en aanbod van thermische zonne-energie te overbruggen. Daarbij wordt goed gekeken naar wat in Nederlandse en Europese woningen haalbaar is qua ruimtebeslag en inpasbaarheid in de woning. De doelstelling van de samenwerkende partijen is om binnen de projectperiode te komen tot de ontwikkeling van een compact seizoensopslagsysteem van warmte voor nieuwbouwwoningen, dat kan concurreren met de huidige warmte koude opslag systemen (WKO):
Het opslagsysteem wordt modulair opgebouwd zodat relatief eenvoudig verschillende capaciteiten geïnstalleerd kunnen worden. Of de modules ook als stand-alone units ingezet moeten kunnen worden, wordt bij de opstart van het project bepaald op basis van kosten, robuustheid en produceerbaarheid. In dit project wordt de eerste generatie compacte opslag ontwikkeld en beproefd op labschaal. Consortium TNO, De Beijer RTB, Hencon Holding bv, TexelEnergie, KoppenVastgoed, Gemeente Texel, Provincie Noord-Holland
 
Projectduur: 24 Maanden
 
(Bron: TNO, Wouter Bosboom)

Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.