Voordelen van een energiecoöperatie

Waarom zou u afnemer worden van een energiecoöperatie?

  • Een coöperatie heeft leden, en werkt zonder winstoogmerk. Mocht er winst worden gemaakt, dan wordt deze geïnvesteerd in het bedrijf. Dit komt de tarieven en de service ten goede.
  • Energiecoöperaties zijn vaak gebonden aan een regio of een gebied, en gaan daar zuinig en respectvol mee om.  TexelEnergie bijvoorbeeld, levert uitsluitend duurzaam geproduceerde energie.
  • Als er energie wordt geproduceerd, wordt dit gedaan door de lokale natuurlijke energiebronnen (bijvoorbeeld zon, wind en biomassa) zo goed mogelijk te benutten. TexelEnergie investeert in diverse lokale energieprojecten, bijvoorbeeld de winning van groen gas uit landbouw- en mestafval. Ook de plaatselijke economie is hierbij gebaat.
  • Een energiecoöperatie hanteert gunstige tarieven, vanwege het ontbreken van een winstoogmerk, en omdat samenwerken met andere partijen zo veel mogelijk wordt nagestreefd.
  • Energiecoöperaties zijn over het algemeen kleinschalig. Een persoonlijke benadering naar de leden toe hoort daarbij. Het kantoor is laagdrempelig en u kunt bij de medewerkers  met al uw vragen terecht.
  • De bedrijfsstructuur is transparant, leden hebben inspraak in de bedrijfsvoering. 

Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.