Veelgestelde vragenVragen over het project

Waarom is het project Texel, slim zelfvoorzienend gestart?

De energievoorziening verandert ingrijpend, Texel wil zelfvoorzienend worden op het gebied van haar energievoorziening. Binnen dit project willen we onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren. Onder andere door samen op Texel nog meer energie te gaan besparen en ons energiegebruik te verplaatsen naar momenten dat de benodigde energie lokaal en duurzaam opgewekt beschikbaar is. Het project heeft als doel dat consumenten ook in de toekomst energie kunnen blijven gebruiken op het moment dat ze dat nodig hebben, tegen acceptabele voorwaarden en op CO2 vriendelijke wijze. ‘Texel, slim zelfvoorzienend’ test dus een mogelijk energiesysteem van de nabije toekomst.

Wat is de planning van het project?

Het project loopt vanaf half januari tot eind 2014 en het bestaat uit de volgende fases:
Half januari – half februari : Installatie van de KIEK!
Half februari – half mei: Fase 1: Inzicht in uw energieverbruik door gebruik van de KIEK!
Half mei – half augustus: Fase 2: Persoonlijk advies om uw energieverbruik verder te verlagen
Half augustus – half november: Fase 3: Verplaatsing van uw energieverbruik naar momenten wanneer energie lokaal en duurzaam beschikbaar is
Half november – eind december: Afronding project

Wat wordt er van mij als deelnemer verwacht?

We vragen alle deelnemers om actief mee te doen met het project om samen zo veel mogelijk energie te besparen en energie te gaan gebruiken op het momenten dat er veel lokaal opgewekte energie op Texel beschikbaar is. Hiervoor krijgt u via de KIEK! informatie. Daarnaast willen we uw ervaringen over het project en het gebruik van de KIEK! graag horen. Hiervoor vragen wij u om 4x een vragenlijst in te vullen en eventueel aanwezig te zijn bij een groepsdiscussie.

Ik ben gedurende de looptijd van het project een tijdje afwezig, is dat een probleem?

Nee, het is geen enkel probleem als u bijvoorbeeld een aantal weken afwezig bent vanwege vakantie. Bij de start van het project moet het wel mogelijk zijn de KIEK! in uw woning te installeren en u moet u uw besparingsdoelen instellen.

Wat is voor mij het voordeel om deel te nemen aan het project?

U krijgt via de KIEK! uitgebreid inzicht in uw energieverbruik en, indien relevant, in uw energie-opwek. Met deze informatie kunt u bezuinigen op uw energiekosten. Bovendien draagt u bij aan de doelstelling; het realiseren van een zelfvoorzienend Texel op energiegebied.

Wordt er binnen dit project nog gebruik gemaakt van andere slimme apparaten?

Binnen dit project wordt er geen gebruik gemaakt van andere slimme apparaten zoals slimme wasmachines.

Zijn er voor mij kosten voor deelname aan het project verbonden?

Deelname aan het project kost u niets. U ontvangt ook de KIEK! en de slimme pluggen geheel kosteloos en mag deze na afloop van he project ook gewoon houden.

Met wie werkt TexelEnergie samen in dit project?

TexelEnergie werkt in dit project samen met CapGemini en Liander. Leveranciers in het project zijn Siemens en Quby.

Ik wil me aanmelden voor het project ‘Texel, slim zelfvoorzienend’ kan dat nog?

Aanmelden voor KIEK! is niet meer mogelijk. Het project is reeds gestart.


Vragen over KIEK!

Wat is de KIEK!?

De KIEK! is een slim energiedisplay, dit geeft u, op een leuke manier, inzicht in uw energieverbruik (en opwek, als u die heeft). De KIEK! werkt zowel voor elektriciteit als voor gas. U kunt direct energie besparen met dit slimme systeem. KIEK! maakt gebruik van technologie die vraag en aanbod op elkaar afstemt. Daarmee biedt het systeem op termijn inzicht in de momenten waarop op Texel veel duurzame energie geproduceerd wordt.

Kunnen anderen mijn gegevens inzien?

Uw energieverbruik kunt u zien op uw eigen KIEK!. De KIEK! slimme meterkastmodule verzamelt de gegevens en zendt deze draadloos door naar uw eigen KIEK!. Als uw buren ook over een KIEK! beschikken, ook dan is de verbruiksdata alleen te zien op uw eigen KIEK! en niet op die van uw buren. De gegevens worden in het kader van dit project doorgestuurd naar TexelEnergie en Liander. Dit gebeurt in het kader van dit project alleen voor onderzoeksdoeleinden.

Vervangt de KIEK! mijn huidige thermostaat?

Ja. Wij raden u overigens wel aan uw oude thermostaat te bewaren.

De KIEK! werkt niet, wat moet ik doen?

Geeft de KIEK! een storing in de cv-ketel aan, raadpleeg dan de handleiding van de cv-ketel.
Voor storingen aan de KIEK! kunt u bellen met de KIEK! storingsdienst 020 – 462 1691.
Voor overige vragen zoals over uw factuur of over het project ‘Texel, slim zelfvoorzienend’ kunt u bellen met 0222-314 939. U kunt ons ook mailen: KIEKvragen@texelenergie.nl

Wat gebeurt er met de KIEK! aan het eind van het project?

Aan het eind van het project mag u de KIEK! houden.

Hoe stel ik mijn besparingsdoelen in op de KIEK!?

Ga naar ‘Menu’ en druk op ‘Doelen’. Hier ziet u uw werkelijke verbruik ten opzichte van uw ingestelde doelen voor opwek, stroomverbruik en gasverbruik. Via de tabs kunt u wisselen tussen Dag, Week, Maand en Jaarweergave. Via de knop ‘Doelen instellen’ kunt u uw doelen instellen. Druk op ‘Opwek’, ‘Stroom’, en ‘Gas’ en typ uw energiedoelen in.
Belangrijk! U kunt uw doel instellen op basis van uw energieverbruik van afgelopen jaar. Bij installatie heeft u van ons een ansichtkaart ontvangen met een schatting van uw jaarverbruik en daarbij een voorbeeld van uw besparingsdoel. Vul hier altijd uw persoonlijke doelen in! U bepaalt zelf of u bijvoorbeeld 5%, 10%, 15% of meer of minder wilt besparen ten opzichte van het geschatte jaarverbruik.

Hoe kan ik zien of ik voldoende energie bespaar?

Aan het duimpje in de statusbalk (rechtsboven in het startscherm) kunt u zien hoe uw gas- en stroomverbruik is. Is het duimpje grijs dan is het verbruik lager, is het duimpje rood dan is het verbruik hoger. Let op! Het duurt 24 uur voordat KIEK! het eerste inzicht kan laten zien.


Uitbreiding vragen over Kiek!

Hoe actueel zijn de getoonde verbruiksgegevens?

De verbruiksgegevens voor elektriciteit worden elke 10 seconden geüpdate. Uw gasverbruik is het verbruik van het afgelopen heel uur en wordt ieder heel uur een keer doorgestuurd naar uw KIEK!. Dit betekent dus dat uw gasverbruik op de KIEK! met twee uur vertraging wordt weergegeven.

Ik begrijp het overzicht bij het tabje ‘Zon’ niet

  • Het pijltje linksboven, wat het huis ingaat, geeft aan wat u heeft opgewekt.
  • In het huis staat uw verbruik die dag.
  • Rechts van het huis kunt u zien of u vandaag afneemt van het net of teruglevert. Het getal geeft de som van uw opwek en uw verbruik.
    • Heeft u meer verbruikt dan opgewekt, dan gaat het pijltje rechts het huis in en neemt u af van het net.
    • Heeft u meer opgewekt dan verbruikt dan gaat het pijltje rechts het huis uit en levert u terug aan het net.

Wat is het verschil tussen gecorrigeerd doel ten opzichte van het door mij ingestelde besparingsdoel?

Het gecorrigeerde doel houdt rekening met de actuele weersomstandigheden. Het ingestelde doel is gebaseerd op de gemiddelde weersomstandigheden over de jaren heen. Het gecorrigeerde doel geeft dus aan welke afwijking ten opzichte van het doel is veroorzaakt door het actuele weer. Een afwijking ten opzichte van het gecorrigeerd doel geeft aan welke besparing u kunt toewijzen aan uw eigen gedrag.

Hoe stel ik de slimme pluggen in op de KIEK!?

Om het verbruik van de verschillende apparaten op het energiedisplay ‘KIEK!’ te kunnen zien, moet u eerst de plugs instellen op de KIEK!.

  • Op de KIEK!, kiest u het tabblad ‘Menu’ en drukt op ‘Apparaten’.
  • Selecteer een van de apparaten.
  • Via de tab ‘Details’ moet u het apparaat instellen en wijzigen
Gebruik: U kunt een gedetailleerde grafiek zien onder de tab ‘Grafieken’.

Hoe geeft de KIEK! aan dat er een storing is?

In de statusbalk ziet u een driehoekje met een uitroepteken. Als u hierop drukt krijgt u meer informatie over de storing.

Mijn verbruik lijkt te stijgen sinds de KIEK! hier hangt?

Uw verbruik is afhankelijk van diverse factoren. Zo zal uw gasverbruik stijgen naarmate het buiten kouder wordt of u vaker thuis bent. Naast buitentemperatuur heeft ook veel of weinig wind veel invloed op uw gasverbruik. Uw stroomverbruik kan stijgen als u nieuwe (extra) apparaten heeft aangeschaft. Door de KIEK! krijgt u nu meer inzicht dat uw verbruik stijgt en kunt u ontdekken wat er is verandert en hoeveel extra verbruik dat betekent.

Ik zie dat er ook ’s nachts gas wordt verbruikt?

Wanneer de temperatuur in uw woning onder de op de thermostaat ingestelde temperatuur komt, gaat de verwarming aan gaan. In de meeste woningen gebeurt dit (afhankelijk van de buitentemperatuur en isolatie van de woning) enkele malen per nacht.
Een andere mogelijkheid is dat de verwarming aan gaat om de woning op te warmen voor de ochtend. Bijvoorbeeld: als om 07.00 uur een temperatuur van 20 graden is ingesteld, gaat de verwarming al eerder aan om op tijd de gewenste temperatuur te behalen. Ook voor het warmhouden van het boilervat voor warm water gaat de ketel enkele malen per nacht aan.

Hoeveel energie verbruikt de KIEK! zelf?

Er is geprobeerd om de KIEK! zo zuinig mogelijk te maken. Zo gaat de display automatisch in de dimstand. In de standen 'slapen' en 'weg' gaat hij zelfs helemaal op zwart. U kunt in het Menu bij het tabje ‘Systeem’ zelf instellen wanneer KIEK! in de dimstand gaat. Ook kunt u de verlichtingssterkte aanpassen om energie te besparen. Op jaarbasis verbruikt de KIEK minder dan 50kWh, dit is ongeveer € 11 per jaar.

Hebben storingen aan de KIEK! invloed op de hoogte van mijn energienota?

Nee, het jaarverbruik waarop uw jaarnota en uw termijnbedrag worden bepaald, zijn gebaseerd op uw meterstanden. De metingen van de KIEK! worden hiervoor niet gebruikt.

Werkt KIEK! met alle soorten CV-ketels?

Ja, de KIEK! werkt in principe met alle combi-CV ketels, voor zowel aan/uit als modulerende CV-ketels, mits deze laatste werken volgens OpenTherm. OpenTherm® is een standaard taal voor moduleren. Dit zorgt ervoor dat de CV-ketels en de thermostaten van de verschillende merken goed met elkaar werken. OpenTherm® -producten zijn herkenbaar aan het OpenTherm® logo. Tegenwoordig zijn bijna alle fabrikanten aangesloten bij Opentherm en voldoen de meest nieuwe CV-ketels hieraan. Uitzondering hierop is nog Nefit.

Ik heb een modulerende CV-ketel van Nefit?

Modulerende CV-ketels van Nefit worden niet OpenTherm aangestuurd. Hierdoor kan de KIEK! de ketel alleen als Aan/uit ketel aansturen. Er is een extra interface nodig om de KIEK! uw ketel modulerend te laten aansturen. Nefit levert voor een aantal types ketels een adapter, met één van de installateurs voeren we momenteel een test uit met deze adapter. Op dit moment zijn deze ketels aan/uit aangesloten.

Moet ik de KIEK! opnieuw instellen na een stroomstoring?

Als er een stroomstoring is, hoeft u uw thermostaat niet opnieuw in te stellen. De KIEK! start automatisch op zodra er weer stroom is. De thermostaat onthoudt de gegevens en gaat verder met de thermostaatinstelling van voor de stroomstoring.

Ik krijg een storingsmelding; Storing aan de P1 module?

Bij installatie heeft de installateur alle apparaten al ingeleerd op de KIEK!, zodat de KIEK! ze herkent. Het is echter mogelijk in uitzonderingssituaties dat de verbinding tussen de apparaten en de KIEK! is verbroken. U kunt dit in dit geval zelf herstellen. Dit geldt ook voor de DIN-rail module die de zon meet in de meterkast en de P1 module die is aangesloten op de slimme meter. Volg bijgaand stappenplan om de verbindingen te herstellen.

Waar zijn de doelen op de ansichtkaart op gebaseerd?

Op basis van de ons bekende informatie hebben we zo goed mogelijk uw standaardjaarverbruik en opwek geschat. Met deze gegevens hebben we vervolgens een voorbeeld voor u berekend als u 10% zou besparen, dit vindt u terug op de ansichtkaart. Echter hier kan in een enkel geval een fout in geslopen zijn! In sommige gevallen hebben we bijvoorbeeld aannames moeten doen met betrekking tot het aantal kWP van de zonne-installatie. Als u andere gegevens heeft over uw verbruik en opwek in het verleden, dan kunt u op basis daarvan zelf u doelen bepalen. Uw kunt uw doel overigens ook altijd hoger of lager kiezen dan de door ons berekende 10% besparing.

Wat wordt bedoeld met sluipverbruik?

Met sluipverbruik wordt bedoeld; het gebruik van elektriciteit zonder dat men daar voordeel van heeft. Binnen het project Texel, slim zelfvoorzienend hebben wij deze definitie vertaald naar uw minimumverbruik van elektriciteit. Uw sluipverbruik berekenen we daarom op uw verbruik tussen 2 uur en 4 uur 's nachts. De analyses en adviezen die u van ons ontvangt, zijn op deze gegevens gebaseerd.

Kan ik de gegevens van de pluggen bewaren?

Wanneer de plug (slimme stekker) aan een nieuw apparaat wordt gehangen, zullen de verbruik gegevens van het vorige apparaat niet worden bewaard.
U kunt de gegevens zelf noteren om het verbruik bij te houden.


Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.