Oprichting van TexelEnergie

Laatst bewerkt: december 2013

Regelmatig en steeds vaker krijgt TexelEnergie de vraag: “Hoe is dat eigenlijk gegaan, die oprichting van jullie lokale energiebedrijf?” Want pionieren was het, in 2007.  Een terugblik.
 
Voorjaar 2007
Tijdens een lezing over duurzame energie oppert Hans Roeper (PvdA) in het debat: “Texel heeft toch ooit al een energiemaatschappij gehad, waarom doen we dat niet weer?”
Samen met medevoorstanders Anton Hurkens (Ecomare) en Rikus Kieft (Groen Links), wordt besloten hier verder over te brainstormen. Om het draagvlak te verbreden zijn ze het er snel over eens dat ieder van hen  twee á drie mensen uit hun eigen netwerk uitnodigt om mee te denken.


De initiatiefnemers v.l.n.r. : Petra Schut, Gerard Bakker,  Peter van Ree, Jan Heijne, Anton Hurkens,  Marion Barth, Gert-Jan Schoorl,  Kees Groenewoud, Rikus Kieft, Hans Roeper, Klaas Kikkert en Brendan de Graaf

Brainstormen
Op 13 april 2007 is het zover, al bij de eerste vergadering  met het thema ‘een gedachtewisseling over de haalbaarheid van het opzetten van een duurzame energiecoöperatie op Texel' spat het enthousiasme er vanaf bij de 12 deelnemers. Het is vrij snel duidelijk: die oprichting moet er komen! Er wordt een datum gesteld:  7 november 2007. Waarom is gekozen voor een coöperatie? Brendan de Graaf (medeoprichter en later directeur): “Deze rechtsvorm lag in die tijd niet direct voor de hand, maar was wel een bewuste keuze. Enerzijds om de bevolking maximaal te betrekken bij de ontwikkelingen, anderzijds om te voorkomen dat het bedrijf in de toekomst zou worden overgenomen door een grotere speler. Dit laatste was niet ondenkbaar, omdat in die periode veel kleine maatschappijen werden opgeslokt door grotere energiebedrijven, een ware ‘overnamegolf’. ”
 
Oprichtingsvergadering
Na een intensieve voorbereidingstijd is de coöperatie TexelEnergie officieel, voor zover bekend de eerste energiecoöperatie in Nederland, opgericht door bewoners. Tijdens de oprichtingsvergadering op 7 november 2007 zijn alle twaalf  initiatiefnemers aanwezig.  Uit hun midden wordt een Raad van Commissarissen van zeven  personen gekozen, bestaande uit Gerard Bakker,  Brendan de Graaf,   Kees Groenewoud, Rikus Kieft,  Hans Roeper,  Gert-Jan Schoorl  en Petra Schut. Na het bekendmaken van de oprichting van de coöperatie zit de brievenbus van TexelEnergie dagelijks vol met aanmeldingen, zo vol dat de vrijwilligers het nauwelijks kunnen verwerken.

Eerste stroom
Statutair is alles goed op orde, “een eerste vereiste”, volgens Anton Hurkens. Geleidelijk aan wordt steeds duidelijker wat de coöperatie te doen staat, wat de missie is, en wie welke taken heeft.  De eerste grote operatie is het inkopen en leveren van groene stroom. In het eerste jaar werd stroom afgenomen van HVC, de Huisvuilcentrale in Alkmaar. De Graaf: “HVC heeft TexelEnergie met raad en daad bijgestaan bij de oprichting. Het Texelse huisvuil werd in Alkmaar verbrand en omgezet in duurzame energie. Helaas kon HVC geen gas leveren, waardoor er werd uitgekeken naar een leverancier die zowel stroom als gas kon verzorgen.”
 
Van loodgieter naar directeur
De beginperiode is tevens een zoektocht naar een geschikte directeur voor de coöperatie.  Uiteindelijk is deze gevonden in de persoon van mede-initiatiefnemer Brendan de Graaf, die vanaf november 2008 is aangesteld. De Graaf heeft een belangrijke  afweging moeten maken, omdat hij juist op het punt stond zijn eigen installatiebedrijf uit te bouwen. De Graaf: “Ik heb er geen spijt van dat ik destijds de nieuwbouwplannen voor mijn eigen loodgietersbedrijf heb stopgezet om directeur van TexelEnergie te worden. Het was wel een heftige start, maar als ik zie waar TexelEnergie nu staat en welke ervaringen het oplevert, zou ik het niet hebben willen missen.”  
 
Leveren èn produceren
Om naast groene stroom, ook duurzaam gas te kunnen bieden, wordt contact gelegd met enkele leveranciers. Daarbij wordt door TexelEnergie de lat altijd hoog gelegd. De Graaf stelt: “Het is in het verleden duidelijk gebleken dat de afhankelijkheid van externe dienstverleners niet altijd in het belang is van TexelEnergie. Om deze reden werken wij toe naar een grote mate van zelfstandigheid.”
Inmiddels verzorgt TexelEnergie niet alleen de levering van duurzame energie, maar produceert zij ook zelf.  Bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen. TexelEnergie koopt tevens windenergie in van Texelaar Dirk Schagen. Zijn windturbine in Oudeschild levert voldoende energie om een dorp ter grootte van De Waal te voorzien van energie.


Brendan de Graaf (directeur): “Ons kantoor is laagdrempelig, mensen lopen hier gemakkelijk naar binnen, dat is goed voor de vertrouwensband.”
 
2012: Het eerste lustrum zit erop.
Voor een actueel overzicht van de lopende projecten klikt u hier.
 
Wilt u ook een energiebedrijf oprichten?
Recent heeft TexelEnergie  samen met  Stichting Urgenda en coöperatie Windunie het initiatief genomen om  een overkoepelende organisatie van lokale energiebedrijven op te richten,  genaamd de Duurzame Energie Unie (DE Unie).  Lokale energiebedrijven, bestaand of startend,  kunnen op deze manier hun krachten bundelen. DE Unie levert zonder winstoogmerk diensten, zoals de levering van elektriciteit en gas, facturering, financiële administratie en marketing. 

Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.