Kort verslag Algemene Ledenvergadering 2014Geplaatst op: 30 mei 2014

Ruim 70 leden meldden zich voor de Algemene Ledenvergadering op 23 mei jl., in Question Plaza te Den Burg. De leden werden ontvangen met koffie/thee en een feestelijk gebakje. Dit ter ere van het winnen van de Koning Willem I Plaquette op 13 mei jl.


Spreekster voor de pauze was mevrouw Yvonne Brzesowsky-Ruys van Capgemini. Zij vertelde over de ontwikkelingen in de energiesector. Zij gaf het belang aan van het project `Texel, slim zelfvoorzienend´. Capgemini werkt samen met TexelEnergie, Liander, Quby en Siemens in deze pilot. Het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod van duurzame energie is technisch ingewikkeld. Daar is veel onderzoek voor nodig. In de pilot op Texel wordt gewerkt aan de energievoorziening van de toekomst.

Tijdens de pauze werden op een groot scherm foto’s getoond van de uitreiking van de Koning Willem I Plaquette. Hierop was het verloop van de prijsuitreiking te zien. Deze vond plaats in de Nederlandsche Bank in Amsterdam. Ook was te zien hoe diverse medewerkers en commissarissen kennis mochten maken met Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Máxima. Op 29 mei was op WNL TV de uitzending over de prijsuitreiking te zien. U kunt deze hier bekijken.

Na de pauze werden de notulen van 2012 ongewijzigd vastgesteld. Directeur Brendan de Graaf gaf een toelichting op het jaarverslag, de activiteiten van het afgelopen jaar en de lopende projecten. De coöperatie heeft inmiddels 3100 leden, en een omzet van 4,7 miljoen euro. De winst van 113.00 euro is een verdubbeling van die van vorig jaar. Er wordt bijna 1 Megawatt duurzame stroom opgewekt.
Een project dat is gerealiseerd is de houtkachel voor de wijk ‘De 99’. Het zonneweide-project heeft vertraging opgelopen, doordat de Provincie hiervoor nog geen beleid heeft vastgesteld. Voor de locatie nabij het vliegveld kwam hierdoor geen toestemming. Wellicht gaat het lukken aan de Westerweg bij het PWN-gebouw. Het project ‘Texel, slim zelfvoorzienend’ loopt momenteel. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Diverse nieuwe projecten staan op stapel: bijvoorbeeld een slim systeem voor het opslaan van zonne-energie.


Voorzitter Rikus Kieft vroeg aan de ledenvergadering het jaarverslag en de jaarrekening goed te keuren. Op één lid na was iedereen akkoord, waarna de jaarrekening werd vastgesteld. 

Marijke Eelman-van der Vegt en Job Stierman namen afscheid als commissaris van TexelEnergie. Marijke stelde zich niet herkiesbaar na 5 jaar. Job is inmiddels werkzaam als interim-directeur van TexelEnergie. Hierdoor kan hij geen commissaris meer zijn. De nieuwe commissarissen Gineke van Don (energiespecialiste) en Leo Timmers (oud-directeur RABO Bank Texel) werden unaniem aangenomen door de aanwezige leden.


Brendan de Graaf hield een afscheidsrede, waarin hij terugblikte op de oprichting en begintijd van TexelEnergie. Zijn advies voor de toekomst: ‘Kijk verder dan de eilandsgrenzen en laat geen kansen liggen’.
Rikus Kieft bedankte Brendan de Graaf voor zijn grote inspanningen als medeoprichter en directeur de afgelopen jaren. Brendan kreeg symbolisch een vaatje buskruit. Bij het aanvragen van de Koning Willem I prijs was namelijk gebleken dat hij hier in zijn jeugd bovenmatig is was geïnteresseerd. Brendan en zijn vrouw Jessica kregen bloemen en een ingelijste foto waarop hij de Koning Willem I Plaquette van Hare Majesteit Koningin Máxima in ontvangst neemt.

Na de rondvraag, waarin diverse leden het woord kregen, werd de vergadering gesloten.

Meer inhoudelijke informatie over de vergadering wordt opgenomen in de notulen. U kunt deze t.z.t. inzien op het kantoor van TexelEnergie. Leden krijgen hierover bericht.

 

Pagina delen:


Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.