Netbeheer

Wie is mijn netbeheerder en wat doet die precies?
Een overzicht van netbeheerders per regio.Soms zijn er verschillende beheerders voor stroom en gas. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het leidingennetwerk voor de levering van elektra en gas. Deze organisatie is tevens eigenaar van de meters in uw meterkast. Jaarlijks neemt de netbeheerder de meterstanden op (of vraagt aan u dat zelf te doen en door te geven). Op basis van die standen maakt TexelEnergie de eindnota op.
 
Krijg ik een aparte rekening van mijn netbeheerder?
Nee, TexelEnergie is wettelijk gemachtigd om de kosten voor het netbeheer aan u door te berekenen in de voorschotnota. Wel zo gemakkelijk, want dan ontvangt u maar één factuur.
 
Waarom wil de netbeheerder mijn meterstanden weten?
Als eigenaar van uw elektra- en gasmeter wil de netbeheerder uw verbruik zo exact mogelijk doorgeven aan TexelEnergie. Daarom worden eens per jaar de meterstanden opgenomen of vraagt de netbeheerder u deze schriftelijk door te geven (of via internet). Op basis van die eindstanden maakt TexelEnergie uw jaarafrekening op.
 
Waarom betaal ik aan mijn netbeheerder?
Het beheer van het leidingennetwerk voor gas en elektra kost geld. Evenals het onderhoud en het transport van energie. Iedere consument betaalt daarvoor. Deze bijdrage is voor elke afnemer hetzelfde, opgeacht uw gebruik, leverancier of contract. Als klant van TexelEnergie betaalt u deze kosten aan ons; wij berekenen die door, zodat u maar één nota voor uw energiekosten ontvangt.
 
Kan mijn meter zomaar worden afgesloten door de netbeheerder?
Dat gebeurt niet zomaar. Als eigenaar van de meters is de netbeheerder gerechtigd deze af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat het contract met de leverancier is beëindigd wegens wanbetaling, of omdat er geen leverancier bekend is bij nieuwbouwwoningen. In alle gevallen zult u eerst schriftelijke verzoeken ontvangen om een nieuwe leverancier te zoeken of u aan te melden. Pas als er niet (tijdig) op deze brieven wordt gereageerd, kan de netbeheerder besluiten de meters af te sluiten. Uw netbeheerder kan u meer vertellen over de voorwaarden van afsluiting.
 
Wie geeft eventuele wijzigingen door aan TexelEnergie?
TexelEnergie en de netbeheerder werken nauw samen. Wijzigingen worden onderling doorgegeven. Wij krijgen van de netwerkbeheerder gebruiksgegevens en meterstanden door en een eventuele vervanging van de meter of een omzetting van enkel- naar dubbeltarief. Op onze beurt stellen wij de netbeheerder op de hoogte van nieuwe aan- en afmeldingen.
 
Kan ik zelf mijn netbeheerder kiezen?
Nee, netbeheerders zijn gebonden aan een bepaalde regio. Ieder gebied heeft zijn eigen netbeheerder die verantwoordelijk is voor het onderhoud en een goede werking van het energienetwerk.
 
Wat is een EAN-code?
Een EAN-code is een unieke, 18-cijferige code die hoort bij uw stroom- of gasaansluiting. EAN staat voor European Article Number. Deze code is exclusief gekoppeld aan een meter; elke meter heeft dus zijn eigen EAN-code. Met deze code kan een leverancier een levering aanvragen of overnemen. Alle EAN-codes staan geregistreerd op www.eancodeboek.nl.
 
Krijg ik een andere meter  als ik overstap naar TexelEnergie, omdat die groene energie levert?
Nee, dat is niet nodig. Groene stroom verschilt niet van grijze stroom; alleen de opwekking gebeurt op een andere, milieuvriendelijke manier. Het leidingennetwerk en de meter blijven dus hetzelfde.
 
Waarom bepaalt niet TexelEnergie maar de netbeheerder de begin- en eindstanden van levering?
Het is belangrijk dat de overstap naar een andere leverancier soepel verloopt, dat u betaalt wat u heeft verbruikt,  en geen rekening ontvangt die eigenlijk voor de vorige bewoners is. Als onafhankelijke partij stelt de netbeheerder de officiële begin- en eindstanden vast. De eindstand bij uw vorige leverancier is gelijk aan de beginstand bij uw nieuwe leverancier. In geval van verhuizing zullen wij u ook zelf naar de standen vragen en deze doorgeven aan de netbeheerder.
 
Bij wie kan ik terecht als ik een storing heb?
In geval van stroom- of gasstoring kunt u terecht bij het landelijke meldpunt via storingsnummer 0800-9009.

Wat kost het transport/netbeheer?
Liander is op Texel de netbeheerder. De tarieven vindt u op www.liander.nl.Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.