Meters en standen

Aan wie geef ik mijn meterstanden door en op welk moment?
De meters in uw meterkast zijn eigendom van de netbeheerder. Slimme meters worden door de netbeheerder op afstand uitgelezen. Hun geven de standen aan ons door voor de jaarnota. Als de meters niet slim zijn dan krijgt u het verzoek via een meterstandenkaart deze zelf in te vullen en op te sturen aan ons. Als we de standen niet door krijgen dan word er geschat op historisch verbruik. In voorkomende gevallen vragen wij u zelf om de meterstanden. Bijvoorbeeld als die fors afwijken van voorgaande keren of bij een aan- of afmelding.

Hoe weet ik welk telwerk hoogtarief is en welk laagtarief?
Als uw stroomverbruik dag en nacht tegen hetzelfde tarief wordt afgerekend, dan wordt het enkeltarief gehanteerd. U kunt dat eenvoudig zien, doordat uw elektrameter maar één lopend telwerk heeft. Heeft uw meter twee telwerken, dan is er onderscheid tussen hoog- en laagtarief. U betaalt op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 23.00 uur het hoogtarief en ’s nachts, in het weekend en tijdens feestdagen loopt het andere telwerk en krijgt u het laagtarief doorberekend.
Meestal wordt met een pijltje aangegeven welke teller op welk moment actief is. Is het u niet duidelijk? Neem dan op een doordeweekse dag de stand van beide telwerken op en doe dit enige tijd later weer. De teller die heeft gelopen, is die van het hoogtarief.
 

Welk tarief is voordeliger: het enkel- of het dubbeltarief?
Dat hangt af van uw verbruik. Neemt u minimaal de helft van uw elektra af tijdens het laagtarief, dus ’s nachts of in het weekend of tijdens feestdagen, dan is het gunstiger om dubbeltarief te hebben. In de overige gevallen is het enkeltarief voordeliger, omdat u anders teveel kWh tegen het hoogtarief zou moeten afrekenen.

U kunt zelf veel invloed uitoefenen op uw verbruik. Bijvoorbeeld door de wasmachine ’s nachts of in het weekend te laten draaien of apparaten in de nachtelijke uren op te laden.

In veel gevallen kunnen wij de omzetting voor u doorvoeren. Lukt dat niet, dan moet u zich richten tot de netbeheerder.

Wat is mijn verbruik? En wat is gemiddeld?
Het aantal kWh stroom en kubieke meter gas (m3) dat u in een bepaalde periode heeft afgenomen bij TexelEnergie is uw verbruik. De meterstand zegt niets; het gaat om het verschil tussen de voorlaatste en laatste opgenomen meterstanden in een bepaalde periode.
 
Gemiddeld gebruik per x-persoonshuishouden:
 

  Elektra (kWh) Gas (m3)
1-persoons huishouden 2000 750
2-persoons huishouden 2500 1000
3-persoons huishouden 4000 1500
4-persoons huishouden 4500 1750
Gemiddeld in Nederland 3500 1600
 
Hoe en waar kan ik mijn meterstanden aflezen?

In de meeste gevallen hangt de elektrameter in de meterkast of de gangkast op borst- of ooghoogte. In appartementencomplexen is er soms een gezamenlijke ruimte voor de meters. De elektrameter kan een draaischijf hebben of een digitaal display. De verbruikseenheid is kWh, dat staan voor kiloWattuur. Een draaischijfmeter heeft een of twee telwerken, afhankelijk van het feit of u enkel- of dubbeltarief heeft. Bij digitale meters verspringt het display om de paar seconden en geeft T1 in de meeste gevallen het laagtarief aan en T2 het hoogtarief. Als het schermpje van de digitale meter niet automatisch verspringt, dan kunt u dit handmatig regelen. De eerste nullen vooraan hoeft u niet te noteren.

De gasmeter hangt laag in de meterkast, op kniehoogte. Het verbruik wordt weergegeven in kubieke meters (m3). Let op: soms hangt er in de meterkast ook een watermeter. Die hangt meestal lager dan de gasmeter. Bij het opnemen van de gasstand hoeft u de eerste nullen niet te noteren voor de stand.  Ook de cijfers achter de komma (meestal 3 rode getallen) kunt u achterwege laten.

Wie regelt het omzetten van enkel- naar dubbeltarief -of andersom- voor mij?
Heeft u een enkele draaischijfmeter en wilt u overstappen naar dubbeltarief, dan moet de netbeheerder een nieuwe meter plaatsen met twee telwerken. Heeft u een digitale meter, dan wordt een tweede telwerk geactiveerd. De netbeheerder kan u informeren over de eventuele kosten van die handelingen.

Heeft u een dubbele meter of digitale meter en wilt u terug naar enkeltarief, dan betreft dat een administratieve wijziging. Vanaf het moment van omzetting geven beide tellers het enkeltarief aan. Geeft u de wijziging even door aan onze administratie? Vermeld daarbij ook de meterstanden op de datum van omzetting.
 

Hoe berekent TexelEnergie mijn gasverbruik?
De gasmeter geeft aan hoeveel kubieke meter gas u gebruikt. U betaalt echter voor de hoeveelheid energie die u uit een m3 haalt. Dat is de zogeheten calorische waarde. Die kan per keer verschillen doordat gas een natuurproduct is; de ene keer is de calorische waarde hoger dan een andere keer. De ene keer haalt u dus meer energie uit hetzelfde aantal kubieke meters gas dan een andere keer. De netbeheerder houdt de gemiddelde calorische waarde bij van het gas dat wordt geleverd. Hierbij kan worden uitgerekend hoeveel energie u heeft gekregen bij een bepaald aantal afgenomen kubieke meters gas. U vindt dat terug op uw rekening. Dat getal wordt vermenigvuldigd met het aantal kubieke meters. De uitkomst is de door u verbruikte energie. Die betaalt u.
 

Bij wie moet ik problemen met mijn meter melden?
De meter is eigendom van de netbeheerder. Die zal eventuele problemen oplossen. Telefonisch of met een monteur ter plaatse. Twijfelt u aan de werking van uw meter? Dan kunt u deze door de netbeheerder laten ijken: is de meter goed, dan betaalt u de kosten, is er inderdaad een defect, dan neemt de netbeheerder de kosten voor zijn rekening.
 

Hoe laat ik een meter plaatsen of verwijderen?
Als u een meter wilt laten plaatsen, vraagt u dit aan viahttps://www.netbeheernederland.nl/consumenteninformatie/wie-is-mijn-netbeheerder.  Uw netbeheerder, die eigenaar is van de meters en het leidingennetwerk in uw regio, maakt voor uw meter een zogeheten EAN-code aan. Met deze code kunt u bij TexelEnergie een leveringsverzoek indienen. Wij informeren de netbeheerder, die vervolgens een afspraak met u maakt voor de plaatsing van de meter. Dit kan enkele dagen duren, houdt u daar rekening mee.
Het afsluiten van een meter gebeurt door de netbeheerder. Die geeft de eindstanden door aan TexelEnergie.

Als ik overstap, gebeurt er dan iets met mijn meter?
U houdt dezelfde meter. Na uw overstap start TexelEnergie met de levering van energie op de stand waarop uw huidige/vorige leverancier is gestopt. Op die manier verloopt uw overstap naadloos.

Als mijn meter stuk is, bij wie moet ik dan zijn?
Voor problemen met uw meter kunt u contact opnemen met de netbeheerder in uw regio.

Als ik van meter wil wisselen, hoe pak ik dat aan?
Wanneer u kiest voor een andere meter, kunt u contact opnemen met de netbeheerder. Die kan u tevens informeren over de kosten hiervan. Na de meterwisseling krijgt TexelEnergie automatisch de eindstanden door van de oude meter en volgens welk tarief wij met u moeten afrekenen.

Wanneer is een dubbele meter voordeliger?
Een dubbele meter wordt rendabel boven een verbruik van 3500 kWh. Belangrijk hierbij is wel de verdeling tussen piek -en daltarief. Minstens de helft van de verbruikte stroom moet in het daltarief liggen (60/40%).

Aan wie moet ik mijn meterstanden doorgeven?
De meterstanden voor uw jaarnota of bij een verhuizing kunt u rechtstreeks aan ons doorgeven. Dat kan via e-mail: info@texelenergie.nl.


 


Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.