Jaar- en eindnota

Wanneer ontvang ik mijn eindnota of jaarafrekening?
Binnen vier tot maximaal acht weken nadat wij de meterstanden van de netbeheerder hebben ontvangen, sturen wij u de jaarafrekening. Dat lukt echter alleen als de opnamedata van gas en stroom hetzelfde zijn. Bent u overgestapt naar een andere leverancier, dan is uw oude energieleverancier verplicht om binnen twee maanden na het beëindigen van de levering de eindafrekening op te maken. TexelEnergie streeft ernaar dat eerder te doen, maar is wel afhankelijk van uw hulp; hoe eerder wij de eindstanden krijgen aangeleverd, hoe eerder wij actie kunnen ondernemen.
 
Hoe vaak kan ik een jaarnota ontvangen en wanneer wordt die verstuurd?
TexelEnergie stuurt één keer per jaar een eindafrekening, zodat u een goed overzicht heeft van uw gebruik in dat jaar. 
 
Hoe maakt TexelEnergie de jaar- of eindnota op?
Daarvoor gebruiken wij de meterstanden als uitgangspunt; het verschil tussen de beginstand en de eindstand is uw verbruik. Dat wordt aan u doorberekend tegen het vooraf overeengekomen tarief. Daarnaast zijn de vaste kosten in de jaar- of eindnota verrekend.

Het bepalen van de meterstanden kan op verschillende manieren:
 

  • U vult zelf de meterstandenkaart in die wij u toesturen. Deze standen dienen wij in bij de netbeheerder en na goedkeuring mogen wij deze gebruiken
  • De meterstanden worden uitgelezen door de netbeheerder en aan TexelEnergie verstrekt alleen bij slimme meters
  • De netbeheerder maakt een schatting van uw verbruik op basis van historisch bekende standen. Dit gebeurt als de u de standenkaart niet ingevuld terugstuurt.
  • U stuurt zelf de standen direct aan TexelEnergie door
  • TexelEnergie maakt een schatting van uw verbruik. Dat doen wij in het geval dat wij noch van u noch van de netbeheerder meterstanden hebben ontvangen

Kan ik het totale bedrag van de jaar- of eindnota in termijnen betalen?
TexelEnergie incasseert het bedrag van de jaarnota. Een eindnota wordt eveneens geïncasseerd. Als u het totaalbedrag niet in een keer kunt betalen, biedt TexelEnergie u de mogelijkheid om het bedrag in een aantal maandelijkse termijnen te voldoen. Deze deelbetalingen vallen samen met de maandelijkse voorschotbedragen.
Deze uitzondering geldt alleen voor het bedrag van de jaar- of eindnota; de maandelijkse voorschotbedragen vallen daarbuiten.
 
Ik wil de eindstanden op mijn eindafrekening laten aanpassen, want die kloppen niet. Hoe pak ik dit aan?
Het kan zijn dat bij een overstap naar een andere leverancier de meterstanden niet zijn opgenomen of doorgegeven, en er vervolgens een schatting is gedaan. Als die te hoog blijkt, heeft u een te hoge rekening ontvangen. In dat geval dient u contact op te nemen met de nieuwe leverancier. Die kan in veel gevallen een correctie laten uitvoeren bij de netbeheerder. Een eventueel teveel betaald bedrag wordt terugbetaald door uw oude leverancier of verrekend door uw nieuwe leverancier. Dat is per bedrijf verschillend. Wij informeren u graag over uw persoonlijke situatie. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice.
 
Wat moet ik doen als mijn nota niet klopt?
Het kan meerdere oorzaken hebben dat uw nota niet klopt: mogelijk heeft de jaar/-eindafrekening plaatsgevonden op basis van een schatting, of misschien betreft het een voorschotnota die buiten de periode is betaald waarover wij de afrekening opmaken. Controleer eerst de meterstanden om te zien of het verschil wellicht daarin is terug te vinden. Is er een andere oorzaak, neem dan contact op met onze klantenservice.
 
Het tarief op de nota is anders dan in het contract staat. Hoe kan dat?
Op de nota die wij u toesturen, staat het gemiddelde tarief dat u over de afgelopen notaperiode heeft betaald. Door verschillende redenen kan dat anders zijn dan het tarief in uw contract:

  • U heeft een variabel contract. De tarieven in deze contractvorm wijzigen ieder half jaar;
  • Uw vaste contract liep af tijdens de notaperiode en is omgezet naar een variabel contract, met de bijbehorende tarieven van die contractvorm;
  • De energiebelasting is veranderd. Elk jaar stelt de overheid die opnieuw vast. TexelEnergie heeft daar geen invloed op;
  • U heeft voortijdig uw vaste contract opgezegd of het maximumverbruik overschreden. In deze gevallen berekenen wij ons  variabele tarief door.

 
Waarom maakt TexelEnergie een jaar- of eindnota op?
Uw maandelijkse voorschotbedrag voor elektra en/of gas is gebaseerd op een geschat jaarverbruik. Dat kan afwijken van de werkelijkheid. Om te voorkomen dat u teveel of te weinig betaalt op jaarbasis, berekenen wij één keer per jaar uw daadwerkelijke verbruik.  Op basis daarvan kan uw voorschotnota worden aangepast op uw echte verbruik, en krijgt u inzicht in uw energiekosten.

De eindnota maken wij op indien u besluit over te stappen naar een andere leverancier of naar een ander adres verhuist. Op basis van de meterstanden van dat moment krijgt u van ons de afrekening.
 
Welke bedragen verrekent TexelEnergie in de jaar- of eindnota?
Alle voorschotbedragen die binnen het jaar van de jaarnota-periode vallen worden in de jaarnota verrekend.  Bij een eindnota worden alle nog openstaande bedragen met u verrekend.

Wat is calorisch verbruik?
Dat is uw gasverbruik in kubieke meters (m3). Dit is een volume-eenheid die moet worden omgerekend naar energie-inhoud. Afhankelijk van de regio waarin u woont, is de inhoud meestal iets hoger of lager dan het verbruik in kubieke meters zoals dat op uw gasmeter staat vermeld. De netbeheerder houdt de meterstanden bij.
 
Wat is vastrecht?
Vastrecht betaalt u voor aansluiting op het netwerk en het gebruik van de meter. Het is een vast bedrag dat u altijd betaalt, ook als uw verbruik nul is. 

Bedrijven betalen een hoger vastrecht, omdat die een zwaardere aansluiting en meter hebben. Wij berekenen de prijs die de hoofdleverancier rekent rechtstreeks aan u door; zonder korting of opslag.

Wat is R.E.B.?
R.E.B. staat voor Regulerende Energie Belasting. Dat is een belasting per kWh, die door de overheid wordt vastgesteld. U kunt het vergelijken met de accijns op brandstof.

Wanneer wordt het bedrag van de jaarnota geïncasseerd of uitgekeerd?
Na ontvangst van de jaarnota zal het bedrag van de jaarafrekening binnen zes weken worden uitbetaald.

Wanneer krijg ik mijn jaarnota?
Zodra wij de jaarstanden binnenkrijgen van de netwerkbeheerder versturen wij de jaarafrekening. 


Deel dit op: