Geothermie

Geothermie is de energie die diep onder de grond is opgeslagen in de vorm van warmte. Deze warmte kan, zonder de inzet van warmtepompen, worden gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld woningen en kassen. Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het wordt. De warmte die op meer dan drie kilometer diepte wordt gewonnen, kan worden gebruikt voor de productie van elektriciteit. De onderaardse energie wordt uit de bodem onttrokken door het aanboren van geothermische reservoirs.

Op diverse plaatsen zijn deze reservoirs ondergronds in Nederland aanwezig. Via productieputten wordt het warme water naar de oppervlakte gehaald en via een warmtewisselaar wordt de energie afgestaan aan een warmtenet. Het afgekoelde water wordt in het reservoir teruggepompt.

Duurzaam
Geothermie wordt gezien als een van de meest duurzame energiebronnen en een van de meest rendabele opties voor het produceren van duurzame energie. De besparing die kan worden behaald door woningen via aardwarmte te verwarmen in plaats van aardgas in groot. Uitgaande van een gemiddeld gasverbruik kan door de inzet van aardwarmte een besparing worden gerealiseerd van zo'n 70 tot 80 procent per woning per jaar. Bovendien komt bij de winning van aardwarmte nauwelijks CO2 vrij.  

TexelEnergie volgt de ontwikkeling omtrent de winning van aardwarmte in Nederland op de voet. 

Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.