Energieprojecten

De mogelijkheden om energie te winnen uit natuurlijke bronnen breiden zich in snel tempo uit. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Uiteraard volgt TexelEnergie die op de voet. Voortdurend zijn wij op zoek naar innovatieve projecten voor het opwekken van betaalbare groene energie en investeren we in projecten die schone elektriciteit en gas opleveren.

Daarnaast zetten wij ons actief in voor energiebesparing. TexelEnergie is nauw betrokken bij diverse projecten die erop zijn gericht het energieverbruik terug te dringen en consumenten bewust te maken van de hoeveelheid gas en elektriciteit die zij in hun huishouden gebruiken.

Momenteel lopen er vier productie-projecten bij de coöperatie TexelEnergie U.A.:

In de nabije toekomst zullen wij ons als producent ook gaan richten op windenergie, geothermie en getijden-energie. Nu is de focus echter gericht op de genoemde projecten.

Dakinstallaties zonne-energie

Op een viertal locaties heeft TexelEnergie onlangs een zonnepaneleninstallatie geplaatst. In alle gevallen gebeurde dat op het dak van een bedrijfspand of woningcomplex. TexelEnergie huurt het betreffende dak en bouwt de installatie op. De coöperatie verzorgt tevens het onderhoud. De geproduceerde stroom wordt zoveel mogelijk in het betreffende gebouw zelf gebruikt.

Na afloop van de vooraf overeengekomen periode worden de zonnepanelen overgedragen aan de locatie-eigenaar. Die kan nog jaren profiteren van de stroom die de panelen zullen opbrengen. Gratis, want na de overdracht brengt TexelEnergie daarvoor geen kosten meer in rekening.

Biomassakachel voor de wijk 'de 99'

De woonwijk 'de 99' is de enige wijk op Texel met warmtedistributie. De warmte wordt door een centrale kachel geproduceerd en via buizen naar de woningen in de wijk gebracht. Het principe is hetzelfde als bij een CV-installatie in een woning, alleen is de kachel hier flink groter.

De verwarming vindt nu nog plaats met aardgas, maar de voorbereidingen om over te stappen op biomassa zijn in een vergevorderd stadium. De biomassakachel zal worden gestookt op houtsnippers uit het Texelse bos. Dit snoeihout, dat vrijkomt bij regulier onderhoud, wordt ter plaatse versnipperd en direct verstookt om de huizen in de 99 te verwarmen. Er worden dus geen bomen gekapt om de biomassakachel te laten branden; het gaat om afvalhout dat in voorgaande jaren van Texel moest worden afgevoerd naar de vaste wal.

In de biomassakachel wordt het hout vergast, waarna het houtgas verbrandt. Het verbrandingsproces in de volautomatische kachel wordt bewaakt met sensoren.

Zonnepanelenactie

Overweegt u de aanschaf van zonnepanelen voor uw koop- of vakantiewoning? Profiteer dan nu van ons aantrekkelijke aanbod! In samenwerking met de provincie Noord-Holland bieden wij zonnepanelen aan voor 300 (vakantie)woningen op Texel.

TexelEnergie regelt alles: financiering, installatie, onderhoud en verzekering. U betaalt gedurende 15 jaar een vast bedrag per maand. Daarna worden de panelen uw eigendom en is alle energie die uw panelen produceren gratis!

Check hier of uw huis in aanmerking komt voor zonnepanelen

Wat zijn de voorwaarden
- U bent eigenaar van een koopwoning of vakantiewoning
- Het stroomvebruik in de woning is minimaal 2250 kwh per jaar
- Het dak is geschikt voor minimaal 10 zonnepanelen van 1m x 1,65m
- Het dak bevat geen asbest
- U neemt stroom af bij TexelEnergie

Heeft u interesse? Lees hier hoe het werkt.
 

Biovergisting

TexelEnergie werkt samen met agrisch bedrijf Avanti onder de naam TEgist aan het project Biogas en WarmteNet Texel. Doel van het project is om op Texel aanwezige mest en co-producten om te zetten in groene stroom, duurzame warmte en digestaat (vergiste mest).

In het project TEgist werkt TexelEnergie samen met agrisch bedrijf Avanti aan het project Biogas en WarmteNet Texel. Hoofddoel van dit project is om groene stroom, duurzame warmte en digestaat (vergiste mest) te winnen uit op Texel aanwezige mest en co-producten.

Wat cijfers

De mestproductie op Texel bedraagt op dit moment ongeveer 82.000 ton per jaar. Daarnaast wordt er jaarlijks 46.000 ton (varkensdrijf)mest aangevoerd vanaf de vaste wal. Op Texel zijn er voldoende co-producten als brandstof aanwezig.


Onze plannen
Centraal gelegen op Texel, precies daar waar het hoogste aanbod van mest en co-producten is en de grootste vraag naar digestaat, komt een biovergister. Op deze locatie in Polder 't Noorden wordt biogas geproduceerd. Het digestaat, de vergiste mest die overblijft bij de productie van biogas, wordt vervolgens op het land gebruikt ter vervanging van mest. De geplande biovergister verbruikt 29.500 ton per jaar, 15.000 ton (Texelse) mest en 14.500 ton (Texelse) co-producten.

De biovergister produceert per jaar:

 • 4 miljoen m3 biogas
 • 12 miljoen kWh
 • elektriciteit voor ongeveer 3700 huishoudens
 • ca. 28.000 ton digestaat
Een (ondergrondse) biogasleiding vervoert het gas naar Den Burg. Daar wordt het gas gebruikt voor de productie van stroom en warmte. Dit gebeurt in een zogeheten Bio-WKK: een installatie met een verbrandingsmotor die draait op biogas. Deze motor drijft een dynamo aan. De dynamo wekt stroom op en daarbij komt warmte vrij. Die wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. Voor de Bio-WKK wordt nog een geschikte locatie in Den Burg gezocht. Deze installatie wordt in een geluiddichte container geplaatst en geeft geen overlast voor de omgeving; sterker nog: die merkt er niets van!

Wat levert het op?
 • Groene stroom voor ongeveer 3700 huishoudens op Texel
 • TexelEnergie levert deze stroom aan leden van de coöperatie
 • Ongeveer 16% van de Texelse energiebehoefte wordt op een duurzame manier geproduceerd, dat is genoeg voor 61% van de Texelse huishoudens
 • Terugdringen van de CO2-uitstoot
 • De levering van de (rest)warmte aan het warmtenet bespaart 400.000 m3 aardgas per jaar
 • De warmte die de dynamo produceert, kan worden gebruikt om woningen te verwarmen, schoolgebouwen of om het water van een buitenzwembad op temperatuur te houden
 • Warmte en energie worden daar geproduceerd waar de vraag is
 • Restafvalstromen kunnen op Texel blijven
 • Door de productie van digestaat hoeft ca. 18.000 ton minder varkensmest van de vaste wal te worden aangevoerd
 • Door het gebruik van digestaat is minder kunstmest nodig

 

Overige projecten

TexelEnergie participeert in de volgende energiebesparingsprojecten:
- E-vervoer op Texel
- De Bespaarwedstrijd
- Overige projecten: Texel slim zelfvoorzienend met Kiek!

E-vervoer op Texel

Texel wordt vaak gezien als het 'Nederland in het klein'. Daardoor is het een ideaal gebied om noviteiten uit te testen. In 2011 werd het eiland aangewezen als één van de negen nationale proeftuinen voor elektrisch vervoer. De gemeente Texel sloot daartoe een overeenkomst af met initiatiefnemer Stichting Urgenda. TexelEnergie is nauw betrokken bij dit project.

21 Texelse ondernemers en organisaties die zich hadden aangemeld, konden met rijkssubsidie een elektrische auto aanschaffen. Er werden meer dan 24 elektrische voertuigen aangekocht. Daarnaast besloten ook diverse particulieren tot de aanschaf van een elektrische wagen.

Oplaadpunten
De stichting E-laad.nl gaat ervoor zorgen dat op 20 openbare parkeerplaatsen op Texel een laadpaal worden neergezet waarmee elektrische auto's kunnen worden opgeladen. Eén laadpaal heeft twee stopcontacten, zodat er twee auto's of scooters tegelijk kunnen worden opgeladen. De parkeerplaats van het oplaadpunt is exclusief bedoeld voor het parkeren van een elektrische auto.

Tot medio 2012 gratis opladen
Het gebruik van de laadpalen is tot halverwege 2012 gratis. Dat is Stichtng E-laad.nl met TexelEnergie en andere toeleveranciers overeengekomen. Daarna moet worden betaald voor een oplaadbeurt. De kosten van een gemiddelde lading bedragen ongeveer € 4,50. Daarmee kan zo'n 150 tot 250 kilometer worden gereden.

Steeds meer autofabrikanten brengen een elektrische auto op de markt. De prijzen van E-cars zijn inmiddels concurrerend met die van gewone auto's. Doordat het aantal oplaadpunten toeneemt en ook de accu's flink zijn verbeterd, is het elektrisch rijden behoorlijk in opkomst.  De prognoses voor het aantal elektrische auto’s in Nederland in 2020 lopen uiteen van 100.000 auto’s tot 1 miljoen auto’s.

Het Texelse gemeentebestuur heeft de 20 locaties voor de oplaadpalen gekozen op basis van goede bereikbaarheid, verspreiding over het eiland en herkenning.

De voorgenomen locaties zijn:

Parkeerterrein Emmalaan 15 voor gemeentehuis (laadpaal is al geplaatst)
Parkeerterrein Emmalaan 53 voor tennisclub Deuce
Parkeerterrein Elemert / Keesomlaan
Parkeerterrein Albert Heijn Wilhelminalaan / Waalderstraat
Parkeerterrein Bernhardlaan / Waalderstraat
Parkeerterrein Vogelenzang
Parkeerterrein Haven Oudeschild voor De Kombuis
Parkeerterrein Haven Oudeschild voor restaurant De Compagnie
Parkeerterrein De Naal / Kerkstraat Den Hoorn
Parkeerterrein Hoornderslag Paal 9 Den Hoorn
Parkeerterrein Jan Ayeslag Paal 12 Den Hoorn
Parkeerterrein Ecomare Ruyslaan 45 De Koog
Parkeerterrein Paal 17 De Koog
Parkeerterrein Stappenland De Koog
Parkeerterrein Nikadel De Koog
Parkeerterrein Zanddijk nabij de Slufter De Cocksdorp
Parkeerterrein Molenlaan De Cocksdorp
Parkeerterrein Paal 31 tegenover Toren-restaurant
Parkeerterrein Strandpaviljoen Paal 28 Krimweg De Cocksdorp
Parkeerterrein ‘t Hof Oosterend

Bespaarstrijd

De coöperatie TexelEnergie U.A. wil haar klanten en leden niet alleen voordelige groene stroom leveren, maar ook energiebesparing stimuleren. Daarvoor werd een ludieke actie bedacht: de TexelEnergie Bespaarstrijd. Zes maanden lang namen tien huishoudens uit de Texelse buitendorpen het op tegen tien gezinnen uit Den Burg met als ultieme doel: het besparen van zoveel mogelijk energie.

Begeleid door medewerkers van TexelEnergie kregen de deelnemers tips om zuinig met energie om te gaan en te besparen op hun gebruik.De actie was bedoeld om Texelaars op een leuke, aantrekkelijke manier te betrekken bij duurzame energieopwekking en energiebesparing. De Bespaarstrijd leverde veel publiciteit op.

Overige projecten: Texel slim zelfvoorzienend

Kiek! Het slimme energiesysteem

In samenwerking met Capgemini heeft TexelEnergie het innovatieve energieproject 'Texel slim zelfvoorzienend' opgezet. Binnen dit project gaan 300 Texelse huishoudens op slimmere wijze energie gebruiken. Dat levert hen een forse besparing op; zowel in energiegebruik als energiekosten.

Slimme laag

Het project is een zogenaamd 'smart grid'-concept. Hierbij wordt een slimme laag toegevoegd aan het bestaande energienetwerk; te vergelijken met een oude draaischijftelefoon en een smartphone: het slimme net staat voor een modern mobieltje dat veel meer kan dan alleen bellen. Het systeem kan bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten als er veel zonnestroom of windenergie is.

Afstemming vraag en aanbod
Kiek! maakt gebruik van technologie die vraag en aanbod op elkaar afstemt. Huishoudens krijgen in eerste instantie inzicht in en advies over hun eigen energieverbruik. Het systeem houdt ook in de gaten hoeveel zelf opgewekte duurzame energie, zoals zonnestroom of windenergie, beschikbaar is. Die energie wordt opgeslagen en kan vervolgens doeltreffend worden benut, voor de beste prijs. De belangen van de consument zijn bij dit project dus het uitgangspunt.

Proeftuin Texel
Het Texelse project maakt deel uit van de Nationale Proeftuin, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Samen met acht andere Nederlandse gemeenten is Texel aangewezen als proefgebied. Minister Verhagen heeft hiervoor 16 miljoen euro uitgetrokken. Het beleid van de gemeente Texel is om in het jaar 2020 'energieneutraal' te zijn: het Waddeneiland moet dan in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Het project past naadloos in dit streven.


Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.