Bio-energie

Bio-energie is de verzamelnaam voor duurzame energie die wordt opgewekt door vergassing, verbranding of vergisting van biomassa. De brandstof voor deze duurzame bio-energie wordt gevormd door biomassa: deze bestaat uit organische materialen zoals diverse soorten hout, mest, gras, stro, maïs en industriële restproducten zoals aardappelschillen, vruchtenschillen, tarwegistconcentraat en restproducten van de productie van alcohol en vruchtensappen.

De energie die vrijkomt bij de vergisting, verbranding of het vergassen van biomassa noemen we bio-energie. De duurzaam gewonnen energie wordt op verschillende manieren geconverteerd naar een bruikbaar energieproduct, zoals groen gas en groene elektra.
Nadat gas is gewonnen uit de biomassa blijft er een restproduct over: het digistaat. Dit is een kwalitatief hoogwaardig mengsel dat als bemesting kan worden uitgereden over landbouwgrond.

Uit onderzoek is gebleken dat het op Texel niet mogelijk is om een centrale biovergistingsinstallatie te exploiteren. Het gebrek aan voldoende grondstoffen op het eiland is hiervan de reden. Extra biomassa van de vastewal betrekken is geen duurzame oplossing, en bovendien erg kostbaar. 
 


Afbeelding: de biovergistingsinstallatie van Pronk Bio Energie in Warmenhuizen (foto: Mieke de Vries)
 

Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.