Betalingen

Welke betaalmogelijkheden biedt TexelEnergie?
U kunt bij TexelEnergie betalen via automatische incasso of per rekening. Aan het eind van iedere maand incasseren wij de voorschotbedragen van onze klanten. Dit werkt snel en efficiënt en heeft voor u als groot voordeel dat u er zelf niet om hoeft te denken. Mocht er onverhoopt onvoldoende saldo op uw rekening staan, dan kunt u het voorschotbedrag alsnog aan ons over maken . Betaling per rekening kan wel, maar heeft niet onze voorkeur. Deze betalingsvorm brengt voor ons extra (bank)kosten met zich mee, duurt langer en is omslachtiger dan een automatische incasso. Dat is zowel voor TexelEnergie als voor u niet prettig. We versturen onze facturen altijd digitaal.
 

Hoe wordt mijn voorschotbedrag bepaald?
Dat gebeurt aan de hand van drie elementen: de vaste kosten, van zowel TexelEnergie als de netbeheerder, het met u overeengekomen tarief en het geschatte jaarverbruik. Als u zich aanmeldt als klant van TexelEnergie krijgen wij van de netbeheerder de eindstanden van de achterliggende periode. Deze cijfers, of eventueel een door uzelf doorgegeven verbruik, gebruiken wij als basis voor de vaststelling van uw geschatte verbruik en dus uw maandelijkse voorschotnota.
 

Kan ik een betalingsregeling treffen over maandelijkse voorschotbedragen?
Nee. Het maandelijkse voorschotbedrag dient u in één keer te voldoen. Voor het voldoen van de jaar- of eindnota kunt u eventueel een betalingsregeling treffen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.
 

Wanneer mag TexelEnergie mij afsluiten?
Als u zich niet aan uw contractverplichtingen houdt. Wij zijn met u overeengekomen dat u jaarlijks de meterstanden doorgeeft en voor tijdige betaling zorgdraagt. Als u zich niet aan die verplichtingen houdt, zullen wij u schriftelijk benaderen met het verzoek tot betaling over te gaan. Mocht dit niet lukken, dan heeft TexelEnergie het recht om het contract eenzijdig te beëindigen en de levering van energie te staken. Uw netbeheerder zal vervolgens contact met u opnemen om u aan te geven hoe u kunt voorkomen dat de meters ook fysiek worden afgesloten.
 

Wat gebeurt er als het door saldotekort niet lukt om een (maandelijkse) betaling te innen via incasso?
Dan is het prettig dat u het bedrag zelf aan ons over maakt. U krijgt dan een servicebrief digitaal.

Kan ik zelf mijn voorschotbedrag wijzigen?
Ja. Dat kan eenvoudig door contact met ons op te nemen. Denk eraan dat in het voorschotbedrag ook de kosten van uw netwerkbeheerder zijn verwerkt. Daardoor is het mogelijk dat uw nieuwe voorschotbedrag wat hoger is dan bij uw vorige leverancier.
 
Twijfelt u over de juiste hoogte van uw voorschotbedrag? Vraag ons om advies. Wij denken graag met u mee. TexelEnergie zelf voert alleen wijzigingen in de voorschotbedragen door naar aanleiding van de jaarnota. Vooraf brengen wij u op de hoogte van het aangepaste voorschotbedrag.
 
Hoe moet ik een betaling zelf overmaken?

Betaling per rekening kan wel, maar heeft niet onze voorkeur. Deze betalingsvorm brengt voor TexelEnergie extra (bank)kosten met zich mee (€ 4,- per maand). Daarnaast duurt het langer en is het omslachtiger dan via een automatische incasso. In principe int TexelEnergie alle notabedragen via automatische incasso.
 
Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

Dat kunt u een mail sturen aan de klantenservice. Houdt uw huidige rekeningnummer ook bij de hand en zorg ervoor dat u de juiste tenaamstelling van het nieuwe bankrekeningnummer doorgeeft. Heeft u liever een medewerker aan de lijn? Bel dan met onze klantenservice om uw wijziging door te geven. Het nieuwe rekeningnummer wordt per de eerstvolgende maand doorgevoerd.
 
 Deel dit op:

Op dit moment staan er op deze site zaken die verouderd zijn of niet meer van toepassing. Onze excuses hiervoor! Wij werken hard aan een gloednieuwe site.